Quy định hành lý Jetstar

Quy định hành lý JetstarHành lý Jetstar miễn cước

Hành khách có thể mang một số hành lý xách tay miễn cước với điều kiện phải tuân thủ Điều lệ vận chuyển của Jetstar Pacific. Em bé dưới 02 tuổi không chiếm chỗ trên chuyến bay của Jetstar không được hưởng tiêu chuẩn hành lý xách tay miễn cước.
Quy định hành lý Jetstar về tiêu chuẩn miễn cước và các giới hạn được công bố trên trang web của hàng không Jetstar và có thể thay đổi. Tất cả hành lý xách tay phải tuân thủ các hạn chế về cân nặng và kích cỡ áp dụng. Jetstar Pacific sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các mặt hàng mà hãng từ chối vận chuyển và không được vận chuyển như hành lý ký gửi.
Nếu có thay đổi mà ảnh hưởng đến chuyến bay của Jetstar, hãng sẽ thông báo ít nhất trước một (01) tháng bằng cách cập nhật nội dung vào phần Hành lý trên trang web.

Hành lý Jetstar ký gửi

Loại giá vé Economy Starter (bao gồm Starter Plus và Starter Max) không bao gồm tiêu chuẩn hành lý ký gửi, trừ khi hành khách trả tiền để mua tiêu chuẩn hành lý ký gửi.
Hành khách cũng sẽ phải trả thêm cước cho khối lượng ký gửi vượt quá số lượng hành lý miễn cước theo mức quy định hành lý Jetstar tại Giá cước và theo phương thức quy định tại Quy định của Hãng vận chuyển (các mức cước vận chuyển này có thể được thay đổi và sửa đổi tại mọi thời điểm và vào từng thời điểm, được Jetstar Pacific sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu và luôn có sẵn tại quầy làm thủ tục lên máy bay). Hãng hàng không giá rẻ Jetstar có toàn quyền quyết định vận chuyển số Hành lý vượt quá mức miễn cước phụ thuộc vào chỗ còn trống trong khoang hành lý.
Ngoài ra, cần lưu ý các loại hàng hóa không được chấp nhận là Hành lý hoặc được chứa trong Hành lý như: hàng đóng gói không đúng quy cách, hàng bị cấm chuyên chở bởi luật, hàng dễ vỡ hoặc dễ hư hỏng; Động vật sống hoặc chết; Thi hài người hoặc động vật; Súng và đạn dược;…và hàng hóa có giá trị và dễ vỡ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *