Đặt chỗ với Jetstar

Đặt chỗ với hàng không JetstarĐiều kiện đặt chỗ với Jetstar

Đặt chỗ với Jetstar chỉ được xác nhận sau khi việc thanh toán tiền vé đã hoàn tất và sau khi Jetstar Vietnam cấp cho hành khách mã đặt chỗ với Jetstar và/hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình. Sau khi được xác nhận, việc đặt chỗ này không thể bị hủy bỏ và các khoản tiền đã thanh toán cũng sẽ không được hoàn trả (trừ trường hợp việc đặt chỗ với Jetstar đã được thực hiện đối với một số loại vé khác theo quy định Jetstar Vietnam).
Trường hợp với một số loại vé khác mà hành khách được phép thay đổi chuyến bay đã đặt thì cũng phải đáp ứng một số điều kiện sau:
– Tuân thủ chặt chẽ các điều kiện đặt chỗ với Jetstar phát hành của mỗi loại vé;
– Nếu chỗ trên chuyến bay của Jetstar mới có giá vé thấp hơn chuyến bay đã bị hủy, thì hành khách sẽ không được hoàn lại khoản tiền chênh lệch đó;
– Nếu chỗ trên chuyến bay của Jetstar mới có giá vé cao hơn chuyến bay đã bị hủy, Hành khách phải thanh toán khoản chênh lệch đó trước khi việc hủy bỏ hoặc thay đổi chuyến bay được thực hiện; và
– Việc thay đổi chuyến bay chỉ được xác nhận kể từ khi hãng máy bay Jetstar cấp cho hành khách Xác nhận đặt chỗ mới, mã đặt chỗ với Jetstar mới và/hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình mới.

Thứ tự ưu tiên trong đặt chỗ với Jetstar

Ngoại trừ một số sân bay, việc phân bổ chỗ ngồi theo các số ghế cụ thể sẽ không được thực hiện. Hàng không Jetstar sử dụng chính sách một hạng ghế và chỗ ngồi tự do. Ưu tiên lên máy bay sẽ được dành cho người già và những người có trẻ em đi cùng. Không được phép hút thuốc trên bất kỳ chuyến bay nào của Jetstar Vietnam. Hành khách đồng ý chấp nhận ngồi tại bất kỳ chỗ ngồi còn trống nào trên máy bay dành cho mình theo hướng dẫn của phi hành đoàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *