Các quy định hành lý Jetstar ký gửi

Quy định hành lý Jetstar ký gửi

Quy định hành lý Jetstar ký gửiBa loại giá Starter, Starter Plus và Starter Max của hãng Jetstar (BL) chưa bao gồm dịch vụ hành lý ký gửi. Do đó hành khách sẽ phải trả thêm phí ngoài giá vé nếu phát sinh nhu cầu mang theo hành lý ký gửi khi chọn ba loại giá trên.

Phí ký gửi theo quy định hành lý Jetstar Pacific

Hàng không Jetstar quy định phí hành lý ký gửi sẽ được cộng vào giá vé theo nguyên tắc sau: – Tại thời điểm đặt chỗ: Mức phí được tính thấp nhất. Dịch vụ hành lý ký gửi cung cấp nhiều mức cân (từ 15kg – 40kg) cho phép hành khách lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế. – Sau khi kết thúc đặt chỗ: Mức phí được tính cao hơn. Hành khách có thể lựa chọn nhiều mức cân khác nhau (từ 5kg – 40kg). Những hành khách chưa lựa chọn dịch vụ hành lý ký gửi tại thời điểm đặt chỗ thì mức cân thấp nhất được áp dụng là 15kg. – Tại sân bay: Mức phí được tính cao nhất. Những hành khách chưa lựa chọn dịch vụ hành lý ký gửi thì mức cân thấp nhất được áp dụng là 15kg. Hiện tại, hãng máy bay Jetstar chỉ chấp nhận chuyên chở mức hành lý ký gửi với trọng lượng tối đa không vượt quá 40kg/khách.

Điều kiện ký gửi hành lý của Jetstar Pacific

Việc hoàn trả phí dịch vụ hành lý ký gửi sẽ phụ thuộc vào điều kiện của giá vé mà hành khách đặt mua. Dịch vụ hành lý ký gửi được mua cùng với loại giá vé không được phép hoàn (ví dụ loại giá vé Starter và Starter Plus) thì sẽ không được phép hoàn phí. Dịch vụ hành lý ký gửi được mua cùng với loại giá vé được phép hoàn (ví dụ loại giá vé Starter Max) chỉ được phép hoàn phí nếu hành khách yêu cầu hoàn vé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *