Các loại phí phát sinh khi mua vé máy bay Jetstar

Mua vé máy bay JetstarKhi thực hiện mua vé máy bay Jetstar, hành khách cần lưu ý một số chi phí phát sinh khác, bên cạnh phí cho hành lý như:
– Phí hoàn vé
– Phí thay đổi – (thực hiện qua trang web)
– Phí thay đổi – (thực hiện thông qua Trung tâm đặt giữ chỗ, các phòng vé Jetstar Pacific, các Tổng Đại lý của Jetstar hay qua phòng vé Jetstar tại sân bay)
– Phí thanh toán cho khoản chênh lệch giữa đặt chỗ mới qua trang web Jetstar với đặt chỗ qua Trung tâm đặt giữ chỗ, các phòng vé Jetstar Pacific, các Tổng Đại lý của Jetstar hay qua phòng vé Jetstar tại sân bay.

Một số phí phát sinh khi mua vé máy bay Jetstar

Loại phí Nội địa Úc/ New Zealand Nội địa Việt Nam Nội vùng Châu Á Chuyến bay quốc tế đường ngắn Chuyến bay quốc tế đường dài
Phí hoàn vé $50 AUD/NZD* 400,000VND /20USD* 50SGD/45USD* 50AUD/NZD* 50AUD*
Phí thay đổi – (thực hiện qua trang web Jetstar) $40 AUD/NZD* 300,000VND /15USD* 40SGD*/30USD* 40AUD/NZD* 50AUD*
Phí thay đổi – (thực hiện thông qua Trung tâm đặt giữ chỗ, các phòng vé Jetstar Pacific, các Tổng Đại lý của Jetstar hay qua phòng vé Jetstar tại sân bay) $50 AUD/NZD* 300,000VND /15USD* 50SGD/40USD* 50AUD/NZD* 75AUD*
Khoản chênh lệch giữa đặt chỗ mới qua trang web với đặt chỗ qua Trung tâm đặt giữ chỗ, các phòng vé Jetstar, các Tổng Đại lý của Jetstar hay qua phòng vé Jetstar Pacific tại sân bay $20 AUD/NZD* 50,000VND / 2.5USD* 18SGD/12USD* 25AUD/30NZD* 30AUD*

* Các loại phí phải được thanh toán với loại tiền tệ cùng loại với đồng tiền mà hành khách đã thanh toán cho đặt chỗ ban đầu khi mua vé máy bay Jetstar. Số tiền phải trả có thể khác nhau do tỷ giá

Một số lưu ý về phí thanh toán khi mua vé máy bay Jetstar

Các chuyến bay nội địa là các chuyến bay có điểm đi và điểm đến trong cùng một nước.
Các chuyến bay quốc tế đường ngắn là các chuyến bay được khai thác bởi máy bay A320 hoặc A321 hoặc B737.
Các chuyến bay quốc tế đường dài là các chuyến bay được khai thác bởi máy bay A330.
Những chuyến bay nội vùng Châu Á là những chuyến bay quốc tế không có điểm khởi hành hay điểm đến nằm trong nước Úc, và được khai thác bằng máy bay A320 hay A321 hoặc B737.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *