Quy định lịch bay của Jetstar

Lịch bay của Jetstar

Lịch bay JetstarHãng hàng không Jetstar Pacific luôn nỗ lực hết mình để tránh chậm trễ trong việc vận chuyển hành khách và hành lý theo đúng lịch bay của Jetstar đã công bố có hiệu lực vào ngày bay. Tuy nhiên, thời gian được chỉ dẫn trong bảng thông tin về các chuyến bay, lịch bay hoặc theo bất kỳ phương tiện nào khác có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước vì lý do khách quan do thời tiết xấu, do quản lý không lưu, do đình công, do sự cố kỹ thuật hoặc do máy bay về muộn.

Hủy chuyến, thay đổi lịch bay của Jetstar

Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi việc đặt chỗ với Jetstar được thực hiện, hãng hàng không Jetstar Pacific có thể thay đổi lịch bay và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, chuyển hướng bay, hoãn việc xếp lại lịch bay hoặc làm chậm bất kỳ chuyến bay nào nếu thấy hợp lý để thích ứng với các trường hợp ngoài sự kiểm soát và vì các lý do an toàn hoặc lý do thương mại.
Trong những trường hợp như vậy:
Hãng hàng không giá rẻ Jetstar sẽ sắp xếp chuyên chở hành khách ngay khi có thể bằng chuyến bay khác có trong lịch bay của Jetstar mà còn chỗ trống và không thu thêm bất kỳ khoản phí nào và nếu cần thiết, gia hạn hiệu lực việc đặt chỗ với Jetstar của hành khách; hoặc
– Trong trường hợp hành khách lựa chọn đi vào thời điểm khác, giá trị vé sẽ được bảo lưu tại tài khoản tiền ký gửi để hành khách có thể sử dụng trong tương lai với điều kiện là phải đặt chỗ với Jetstar lại trong vòng mười hai (12) tháng kể từ thời điểm đó.

Vấn đề hoàn tiền vé nếu hủy chuyến, thay đổi lịch bay của Jetstar

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, hãng máy bay Jetstar sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí hoặc phí tổn nào mà hành khách phải gánh chịu từ việc thay đổi thời gian chuyến bay hoặc hủy bỏ chuyến bay do những lý do khách quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *